publicerad: 2021  
wildcard wild­cardet, plural wild­card, bestämd plural wild­carden
wild|­card·et
substantiv
[waj´ldkard]långt sista a
1 möjlighet för tävlings­arrangör att själv välja ut en eller ett få­tal del­tagare som vanligen egentligen inte är kvalificerade (på grund av för låg ranking eller dylikt)
den 150-rankade svensken kom med i turneringen på ett wild­card
belagt sedan 1980; av engelska wild card med samma betydelse, av wild 'vild' och card 'kort'
2 jokertecken
wildcardsökning
belagt sedan 1983