publicerad: 2021  
wifi wi­fit, plural wi­fi el. wi­fis
wi|­fi
substantiv
[waj´faj] el. [vi´fi] el. [waj´fi]
tråd­löst nät­verk för data­överföring
ett öppet wi­fi; an­sluta sig till ett wi­fi; vad är lösen­ordet till wi­fit?
belagt sedan 1999
Jfr varu­märket Wi-Fi®