publicerad: 2021  
wienklassicism wien­klassicismen
wien|­klass·ic·ism·en
substantiv
[vi`n-]
ett musikaliskt skede när sonaten dominerade och symfonin ut­vecklades till den musikaliska huvudformen; med ton­sättare helt el. delvis verksamma i Wien
Haydn, Mozart och Beethoven hör till wien­klassicismens stora namn
belagt åtm. sedan början av 1930-talet