publicerad: 2021  
x-kromosom x-kromosomen x-kromosomer
eller
X-kromosom X-kromosomen X-kromosomer
x-kromo·som·en, X-kromo·som·en
substantiv
[ek`s-]
kromosom som bär an­laget till hon­kön hos dägg­djur (inklusive människan)
kvinnor har två x-kromosomer, män har en x-kromosom och en y-kromosom i sina cell­kärnor
belagt sedan 1922