publicerad: 2021  
ålderspresident ålders­presidenten ålders­presidenter
ålders|­pre·sid·ent·en
substantiv
ål`derspresident
person som (vid viss tid­punkt) är den som längst tid varit leda­mot av viss (styrande) församling och som där­för an­ses ha högst rang eller dylikt samt ibland äv. har vissa funktioner; särsk. i riks­dagen men äv. all­männare
innan ny tal­man ut­setts leddes förhandlingarna av riks­dagens ålders­president
belagt sedan 1864