publicerad: 2021  
ångestdämpande ingen böjning
ång·est|­dämp·ande
adjektiv
ång`estdämpande
som dämpar ångest om läke­medel, behandlings­metod m.m.
ångest­dämpande läke­medel; ångest­dämpande och anti­depressiva mediciner
belagt sedan 1960