publicerad: 2021  
ånyo
å|­nyo
adverb
[åny`o] el. [åny´o]
något ålderdomligt på nytt
JFR omigen
frågan bör ånyo före­läggas riks­dagen för prövning
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska a nyio; till 3å och en gammal böjnings­form av ny