publicerad: 2021  
åratal plural
åra|­tal
substantiv
å`ratal
i vissa ut­tryck en lång följd av år
en fråga som har debatterats i åra­tal; hon hade inte träffat dem på åra­tal; deras an­sikten var märkta av åra­tals på­frestningar
belagt sedan 1769