publicerad: 2021  
äreminne äre­minnet äre­minnen
äre|­minn·et
substantiv
ä`reminne
historiskt berömmande högtids­tal över fram­stående historisk person mest före­kommande på 1700-talet
ett äreminne (över någon/något)
ett äreminne (över någon)
ett äreminne (över något)
i Svenska Akademiens första pristävlan segrade Gustav III med ett äre­minne över fält­marskalk Lennart Torstenson
äv. mer el. mindre bildligt (äv. om nu­tida förhållanden)
jag vill med detta resa ett äre­minne över hans livs­gärning
belagt sedan 1671