publicerad: 2021  
överinlärning över­inlärningen
över|­in·lär·ning·en
substantiv
ö`verinlärning
in­lärning som är grundligare än vad som är direkt nöd­vändigt i syfte att kunskapen, färdigheten etc. i fråga ska kunna an­vändas äv. under ogynnsamma förhållanden
överinlärning (av något/sats)
överinlärning (av något)
överinlärning (av sats)
över­inlärning vid körkortsutbildning kan bi­dra till säkrare förare i trafiken
belagt sedan 1954