publicerad: 2021  
överinseende över­inseendet
över|­in·se·end·et
substantiv
ö`verinseende
i vissa ut­tryck högsta till­syn
under någons överinseende under överinseende av någon (ha) överinseende över något
barnen fick spika själva under någon vuxens över­inseende; skolorna står under över­inseende av Skol­verket
belagt sedan 1743