publicerad: 2021  
överintag över­intaget
substantiv
ö`verintag
det att inta för mycket av något; ofta ifråga om visst ämne eller dylikt
över­intag av koffein; ett över­intag av järn kan vara skadligt
spec. äv. an­tagning av fler studenter till viss kurs än an­talet till­delade platser vid hög­skola el. universitet
överintagseffekt; överintagsplats
i och med över­intaget är det inte säkert att reserver kallas
belagt sedan 1966