publicerad: 2021  
överilad överilat överilade
över|­il·ad
adjektiv
ö`verilad
som ut­förts allt­för hastigt för att vara klok; om handling eller dylikt
ett över­ilat beslut; tänk efter nu, så att du inte säger något över­ilat
belagt sedan 1855