SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`tervandring substantiv ~en åter|­vandr·ing·endet att åter­vandra samh.återvandringen är en levande fråga in­om många flykting­grupperall återvandring måste vara fri­villigåtervandring (från ngt) (till ngt)sedan 1920