publicerad: 2021  
ömsom
öms·om
adverb
öm`som
upp­repat en el. flera gånger i ett (annat) av de två (eller flera) fallen eller till­fällena för att an­ge växling mellan olika till­stånd etc., särsk. kontrasterande sådana
JFR 3än 2
ömsom applåder och ömsom bu­rop; en pjäs med ömsom realistiska, ömsom dröm­spels­liknande in­slag; man blev ömsom rörd, ömsom road, ömsom gripen av filmen
ömsom vin, ömsom vatten se vin
belagt sedan 1491 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska ymsom; till ömse