SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`ra adverb all·raabsolut förstärknings­ord till adj. i superl. Nollförut­sättningarna var inte de allra bästade allra flesta kom för sentsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. aldra, genitiv plur. av all, eg. ’av alla; bland alla’