SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bets sebitas
bets substantiv ~en ~er bets·enen (mörk­brun) lösning av färg­ämnen och/eller kemiskt aktiva ämnen som an­vänds för genom­skinlig färgning av trä så att träets yt­struktur fort­farande syns ämne.JFRcohyponymlasyr brunbetsmahognybetssedan 1839till betsa