SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aids [ej´ds] substantiv, ingen böjning, n-genus en virus­sjukdom hos människan som bryter ner kroppens immun­försvar var­vid varje infektion kan bli livs­hotande; an­ses vara vår tids farligaste infektions­sjukdom med.JFRcohyponymhiv aidsbekämpningaidsdrabbadaidstestaut­veckla aidssedan 1982av eng. AIDS (Aids), kortord för acquired immune deficiency syndrome ’förvärvat immunbristsyndrom’; jfr syndrom