SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aj´ interjektion uttr. för smärta, beklagande m.m. Nollaj vad det gör ontaj aj aj, mål­vakten tappade in puckenaj då, vilken miss!aj aj, kapten!sekapten sedan första decenniet av 1500-taletHelige mäns lefvernefornsv. ay; jfr ty. ai, fra. aïe, lat. ei´; trol. av ljud­symboliskt urspr.