publicerad: 2021  
alert neutrum alert, bestämd form och plural alerta
adjektiv
alert´
snabb i upp­fattning och agerande
vara pigg och alert; klassen var lyckligtvis alert vid rektorns besök
belagt sedan 1672; via franska av ita. allerta 'alert; på vakt'