publicerad: 2021  
alkoholist alkoholisten alkoholister
alko·hol·ist·en
substantiv
alkoholis´t
person som lider av alkoholism
nykter alkoholist alkoholist som av­håller sig från att dricka sprithan har under många år kämpat med alkohol­problem men är sedan en tid till­baka nykter alkoholist
belagt sedan 1875