publicerad: 2021  
allmänläkare allmän­läkaren, plural allmän­läkare, bestämd plural allmänläkarna
all·män|­läk·ar·en
substantiv
all`mänläkare
läkare med specialisering in­om allmän­medicin
allmänläkarkompetens
efter sin specialist­utbildning fick hon jobb som allmän­läkare på en vård­central
belagt sedan 1950