SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arkiv [-ki´v] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ark·iv·etsamling av dokument och handlingar av historiskt intresse; för forsknings­ändamål m.m. bok.rum.arkivforskningfornminnesarkivkrigsarkivlandsarkivortnamnsarkivunder avhandlings­arbetet gjorde han djup­dykningar i UD:s arkiväv. om mot­svarande lokal e.d.gå in på arkivet och letaibl. om (hjälp­medel för) mindre, privat samlinghemarkivibl. äv. i namn på fack­tidskrifterArkiv för nordisk filologiett arkiv (för/över ngt)sedan ca 1620av senlat. archi´vum ’förvarings­rum för offentliga handlingar’; av grek. arkhei´on ’byggnad för överheten; råd­hus’