publicerad: 2021  
avel aveln
substantiv
a´vel
plan­mässig förökning och uppfödning av djur mest nytto- och sällskaps­djur
avelshingst; husdjursavel
avel (av något)
avel av får och svin
äv. om resultatet el. av­komman
årets avel av svin före­visades
äv. om kvaliteten och dylikt
hästar av god svensk avel
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska afl 'kraft; av­kastning; avel'; besläktat med opus; jfr ur­sprung till ämne, öva