SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vhållsam adjektiv ~t ~ma av|­håll·samm·aresom principiellt av­står från njutningar särsk. sexuella och alkohol­relaterade admin.psykol.förr var många ungdomar (sexuellt) avhållsamma före äktenskapethan har all­tid varit avhållsam med berusnings­medelavhållsam (med ngt/att+V)sedan 1874