publicerad: 2021  
avlägsen avlägset avlägsna
av|­läg·sen
adjektiv
a`vlägsen
belägen långt borta i rummet el. tiden; ofta om något som är mindre känt el. intressant
de av­lägsnaste galaxerna; i en av­lägsen fram­tid
äv. bildligt beträffande svag relation eller dylikt
en av­lägsen släkting; hon på­minner av­lägset om min gamla klass­kamrat (adverbial)
spec. i vissa emfatiska ut­tryck
jag har inte den av­lägsnaste aning!
belagt sedan 1649; trol. ombildn. av äldre aflägen; till ligga; jfr ur­sprung till underlägsen, överlägsen