publicerad: 2021  
bestämd bestämt bestämda
be·stäm·da
adjektiv
bestäm´d
1 fast­lagd som styrande eller bindande om förhållande och dylikt
en bestämd mål­sättning; bestämda an­visningar; ett bestämt ända­mål; träffas på bestämd tid
belagt sedan 1766; till bestämma
2 som visar vilja att bestämma över sig själv el. andra
bestämd (mot någon)
en bestämd och kraft­full ledare; an­klagelsen tillbaka­visades bestämt (adverbial); polisen av­visade vänligt men bestämt alla som inte hade speciell in­bjudan (adverbial)
äv. om handling och dylikt som tyder på bestämdhet
en mycket bestämd upp­fattning; ett artigt men bestämt nej; en bestämd haka
belagt sedan 1815
3 fast­ställd med av­seende på viktiga fakta om sak­lägen men äv. åsikter etc.
välbestämd
bestämd (för något/att+verb)
bestämd (för något)
bestämd (för att+verb)
bestämd (att+verb/sats)
bestämd (sats)
bestämd (att+verb)
en vara med bestämda egenskaper; hålet ska borras till ett bestämt djup; han har inga bestämda åsikter om någon­ting
belagt sedan 1806
4 som an­ger något som känt eller tidigare om­talat i samman­hanget om vissa grammatiska kategorier och ut­tryck
MOTSATS obestämd 2
"bil" heter i bestämd form "bilen"; den fri­stående bestämda artikeln i svenskan är "den" eller "det"
belagt sedan 1806