SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bestå´ verb bestod ~tt, pres. ~r be·står1fort­sätta att finnas i sin nu­varande form och ut­sträckning ngt högt.NollJFRcohyponymfortleva hans minne kommer att beståen tradition som har bestått i mer än hundra årbeståsedan 1357öppet brev utfärdat av kung Magnus om överlåtelse av maktbefogenheter till sonen Erik (Sveriges traktater)fornsv. bestanda, besta; av lågty. bestan med samma betydelse; till 2stå 2lyckas komma i­genom ngn prövning e.d. Nollhon bestod provet med glansäv. i absolut konstruktionhålla streck tesen består inte vid en närmare granskningbestå (ngt)sedan 15263ha som sitt inne­håll Nollpjäsen består av en prolog och tre akterpannkaks­smeten består av mjöl, mjöl och äggbestå av ngt, bestå i ngt/att+V/SATSsedan 16144ställa (ngt) till förfogande för NollJFRcohyponymtillhandahålla barägaren bestod turisterna fria drinkarvandrar­hemmet bestod henne med lakanäv. med konstruktionsväxlingstaten består kostnadernaibl. med avs. på o­önskade före­teelserkrigs­fångarna bestods en o­mänsklig behandlingbestå ngn ngt, bestå (ngn) med ngtsedan 1544Subst.:bestående; bestånd (till 1)