publicerad: 2021  
bestörtning bestörtningen
be·stört·ning·en
substantiv
bestört´ning
skräck­blandad häpenhet över något otrevligt
bestörtning (över något/att+verb/sats)
bestörtning (över något)
bestörtning (över sats)
bestörtning (över att+verb)
stor bestörtning; djup bestörtning; reagera med bestörtning; känna sorg och bestörtning; den nya alliansen väckte bestörtning i militära kretsar
belagt sedan 1741