SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
biologisk [-lå´g-] adjektiv ~t bio·log·isk1som har att göra med levande organismer och livs­processer admin.af.biol.biologiskt av­fallbiologisk reningbiologisk krig­föringvi får inte rubba den biologiska balansenvår biologiska miljö måste skyddas mot för­oreningarnaspec. för att an­ge att ett visst barn fötts resp. avlats av viss kvinna resp. manspec. jur.barnets biologiske faderde har två adoptiv­barn och två biologiska barnen biologisk klockase1klocka 2 sedan 18432som har att göra med biologi som vetenskap admin.biol.havsbiologiskhumanbiologiskväxtbiologiskbiologisk forskningsedan 1904