SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bit substantiv ~en ~ar bit·en1(naturlig) del av ngt utstr.JFRcohyponymstycke 1cohyponymdel 1 bitsockerisbitpusselbitsockerbiten bit brödskär potatisen i bitarett pussel där alla bitar stämmerde skriver var sin bit av en debatt­bokspec. om viss mängd matvi måste få oss en bit matäta en bit (mat)äv. om delar som inte ut­gör naturliga bestånds­delar, särsk. i ut­tryck för att ngt går sönder e.d. (äv. bildligt)vasen gick i tusen bitardet kändes som om hjärnan skulle sprängas i bitarhela hans till­varo föll i bitar vid hustruns dödäv. om delar av mycket abstrakta helheterngt vard.i val­rörelsen lade partiet sär­skild ton­vikt på den ekonomiska bitenhan klarar inte den sociala bitenen bit (av ngt), en bit (ngt)alla bitar faller på plats alla problem löser signär alla bitar har fallit på plats kan försäljningen komma i gång på allvar bit för bitett stycke i sänderarkeologerna har nog­grant fri­lagt hus­grunden bit för bit dricka kaffe på bitsekaffe 1 sedan 1649trol. bildat till 1bita 2viss väg­sträcka vanligen inte allt­för o­betydlig trafik.SYN.synonymstycke 4 det är en bra bit till Stock­holmde följde henne en bit på vägenen bit ut på sjönäv. om tids­avsnitten bit in i januariäv. bildligtman har kommit en bit på väg i försöken att hejda inflationenhan är en skurk, och hans bror är inte en bit bättresedan 17553helt stycke av ngt material utstr.korven är billigare i bit än i skivoräv. om ngt som inte är en del av ngt störreut­manaren var en kraftig bit på 91 kilospec. om stycke av (populär) musikjazzbitartjugotalsbitden här biten är av Cole Portersedan ca 1655
2bit [bi´tel.bit´] substantiv ~en ~ar bit·enminsta informationsbärande enhet för data i data­maskin; vanligen representerad av en­dera av siffrorna 0 och 1 databehandl.JFRcohyponym2byte megabitvarje alfabetiskt tecken upp­tar åtta bitar i primär­minnetsedan 1956av eng. bit med samma betydelse, kortord för binary digit ’binär siffra’