SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blinde´ra verb ~de ~t blind·er·arförse med blindering arkit.mil.kyrkans blinderade trapp­gavlarblindera ngtsedan 1826av fra. blinder ’förse med blindverk’; besl. med blinda Subst.:vbid1-120581blinderande, blindering