SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadsföretag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bo·stads|­före·tag·etföre­tag som producerar och förvaltar bo­städer rum.samh.kommunala och privata bostadsföretagsedan 1961