SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`ta verb ~de ~t bot·arbefria från sjukdom med.JFRcohyponymbehandla 2cohyponymläka 1 botemedelmedicinen botar dig inte, men den gör dig besvärs­friäv. med avs. på sjukdom e.d.vi väntar på ett läke­medel som botar aidsäv. ut­vidgatbefria (från), av­hjälpa hon gick ut i vår­solen för att bota sina hjärtebekymmerupp­levelsen botade honom för all­tid från hans ny­fikenhetbota ngn (från ngt), bota ngtsedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. bota Subst.:vbid1-124302botande; 1bot