SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brev substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en brev·et1slutet skriftligt med­delande till person som är ut­om direkt räck­håll vanligen in­lagt i igen­klistrat kuvert och befordrat med post el. (förr) hop­vikt och förseglat och skickat med bud; ofta med privat el. personligt inne­håll av viktigare slag samh.JFRcohyponymvykort affärsbrevkärleksbrevsvarsbrevtjänstebrevett personligt brevett anonymt brevett rekommenderat brevskriva ett brevposta ett brevskicka ett brevlägga brevet på lådanalla brev besvarasspara alla gamla brevStrindbergs brev i tolv volymerjag hän­visar till mitt brev av den 17 augustiäv. ngt ut­vidgate-brevett elektroniskt breväv. med ton­vikt på förseglingen el. postbefordringendu kan väl skicka nycklarna i ett brevupp till 1000 grams vikt befordras försändelsen som breväv. om (personlig) text av­sedd att läsas av många personer; spec. i viss litterär fiktionbrevromanresebrevskaldebrevstudiebrevPaulus brev till romarnaäv. bildligt om före­mål med liknande ut­seendenålbrevett brev (till ngn) (om ngn/ngt/SATS)(komma) som ett brev på posten(komma) säkert och o­undvikligtpå hösten kommer dagis­barnens förkylningar som ett brev på posten öppet brev till ngnbrev riktat till person eller organisationsom publiceras i tidningZolas öppna brev till den franske presidenten (”J’accuse ...”) publicerades på tidningen Aurores första­sida sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. bref; av lat. brev´e ’brev; kort skrivelse’, till brev´is ’kort’ 2vanligen i sammansättn. typ av dokument av rättslig eller administrativ natur med ton­vikt på dess bevis­värde i mer el. mindre juridiska samman­hang; ofta om vissa typer av diplom jur.JFRcohyponymurkund fribrevförsäkringsbrevintroduktionsbrevköpebrevbeslutet konfirmerades i ett kungligt brevsedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)Det kom ett brev om sommarsäd, om vinbärsbuskar, körsbärsträd, ett brev ifrån min gamla mor med skrift så darrhänt stor.Pär Lagerkvist, Det kom ett brev om sommarsäd (i Den lyckliges väg, 1921)