SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
des´to adverb i förhållandevis större om­fattning än det (föränderliga) före­målet för jäm­förelsen NollSYN.synonym1dess ju förr desto bättrehan sa inget men tänkte desto merju mer priserna stiger, desto svårare blir det att hålla till­baka löne­kravenäv. med under­förstådd jäm­förelsedet var desto roligare att det lossnade nu när det behövdesefter­som huset var under­försäkrat drabbade o­lyckan desto hårdaresedan 1495Om djefvulens frestelse (Gerson)fornsv. deste; av lågty. deste med samma betydelse, äldre des diu, båda böjnings­former av de ’den’ Ordet desto bör föregås av ju, eller av ett ”omarkerat” uttryck som gör att desto kan markera kontrast e.d.: Han hade haft det motigt och bl.a. genomgått en svår skilsmässa. Desto roligare var det att han träffade en ny kvinna. Däremot är det inte korrekt att dubblera desto: *desto äldre han blev, desto mer förstod han.