SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1direk´t adjektiv, neutr. ~ di·rekt1som står i förbindelse (med ngt) utan varje mellan­led eller om­väg admin.MOTSATSantonymindirekt JFRcohyponymomedelbar 1cohyponymoförmedlad direktkontaktdirektlinjedirektsändningen direkt förbindelse till Stock­holmsvara på en direkt fråganäringen till­fördes direkt i venerna (adv.)äv. bildligträtt­fram, o­konstlad bokens enkla och direkta bild­språkdirekt anföring/talseanföring direkt skattseskatt 1 direkta valse1val 2 sedan 1700av lat. direc´tus ’rät; ut­rätad’; till dirigera; jfr adress 2som verkligen har det som är känne­tecknande för den aktuella före­teelsen Nollen direkt lögndirekta o­förskämdheterde är var­andras direkta mot­satsersedan 1886
2direk´t adverb di·rekt1vid den allra närmast följande tid­punkten rum.tid.JFRcohyponymgenast boken var så billig att han köpte den direktäv. i fråga om rumsliga förhållandenlängs den allra kortaste vägen gå direkt hemsärsk. i fråga om förbindelse (utan uppe­håll el. byte) med buss, tåg, flyg o.d.tåget går direkt till Stock­holmsedan 1821se 1direkt 2i hög grad Nollhon var direkt o­förskämdupp­gifterna var direkt vilse­ledandei negerade samman­hang vanligen försvagatvidare, sär­skilt han är inte direkt takt­fullsedan 1843