publicerad: 2021  
efterbesiktning efter­besiktningen efter­besiktningar
efter|­be·sikt·ning·en
substantiv
ef`terbesiktning
förnyad besiktning för kontroll av att brister på­träffade vid tidigare besiktning av­hjälpts
efterbesiktning (av något)
bilen ska in på efter­besiktning
belagt sedan 1874