publicerad: 2021  
efterbeskattning efter­beskattningen efter­beskattningar
efter|­be·skatt·ning·en
substantiv
ef`terbeskattning
beskattning i efter­hand vanligen på grund av ute­bliven el. för låg taxering
efterbeskattning (av någon)
belagt sedan 1881