publicerad: 2021  
eldhärd eld­härden eld­härdar
eld|­härd·en
substantiv
el`dhärd
plats där eld börjat och var­ifrån den fort­sätter att få näring
brand­männen lokaliserade snabbt eld­härden; gamla eld­härdar kan få nytt syre och blossa upp; en helikopter vatten­bombade eld­härdarna från luften
belagt sedan 1895