SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
en`dast adverb end·astinte mer än ngt formelltNollSYN.synonym1blottsynonym1barasynonymenbart matchen lockade endast 20 å­skådareatt bli stöd­medlem kostar endast 100 kronor per årpå dörren satt det en skylt med texten ”endast personal”äv. med tanke på in­skränkning till bara en typ e.d.de har endast positiva erfarenheter av sam­arbetet med NNsedan 1709superlativbildn. till enda