publicerad: 2021  
fatal fatalt fatala
fat·al
adjektiv
fata´l
som får mycket negativa följder
fatal (för någon) (att+verb)
en fatal fel­bedömning av situationen; begå ett fatalt miss­tag
belagt sedan 1735; av franska fatal med samma betydelse; av lat. fata´lis, till fa´tum '(ett) öde'