SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fel substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en fel·et1(före­komst av) bristande funktions­duglighet hos maskin el. människa tekn.JFRcohyponym2defektcohyponym1skada 1cohyponymmankemang felorsakmotorfelett tekniskt felett fel i tändsystemetett allvarligt fel på hjärt­klaffarnaäv. om mindre god karaktärs­egenskaphan var en människa med stora fel och stora förtjänstermed alla sina fel och brister är hon dock min mor!fel (i/med/på ngn/ngt)sedan 1541av lågty. feil, fel med samma betydelse; av fornfra. faille, till faillir ’fattas, fela’; av lat. fall´ere ’svika, bedra’; jfr 2fallera 2o­riktigt resultat av ngt af.mat.språkvet.JFRcohyponymfelaktighet skrivfeltillverkningsfelöver­sättningen vimlar av felspec.av­vikelse från riktigt värde särsk. i matematiska samman­hang mätningsfelräknefelett fel på högst 2 mmspec. äv.skillnad mellan närme­värde och exakt värde feluppskattningslå felmiss­lyckasderas val­kampanj slog fel och opinions­siffrorna dalade sedan 15383an­svar för negativ ut­veckling hos (viss) person psykol.JFRcohyponymskuld 1 begå ett feldet var hans feldet är inte ens fel när två träter(ngns) fel, fel (av ngn)sedan 1741
2fel adjektiv, ingen böjning 1som inte hör hemma i det aktuella samman­hanget admin.hon tog fel portfölj med sigty­värr har de fått fel bunds­förvanter”arg” är väl egentligen fel ord, han var snarare ledsensatsa på fel hästsehäst vakna på fel sidasesida 2 sedan 1890se 1fel 2felaktig NollMOTSATSantonym2rätt 2 domaren sade att svaret var felsärsk. i adverbiell an­vändningräkna felha felklockan gick felta fel på tidenom jag inte minns fel ...ofta äv. i negerade ut­tryck med inne­börden att ngt är mycket bravard.det vore inte (helt) fel med en kall öl nusedan 1561