publicerad: 2021  
fosterföräldrar plural
foster|­för·äldr·ar
substantiv
fos`terföräldrar
nu­mera ej officiell beteckning (gift) par som i sitt hem tagit emot foster­barn för att upp­fostra det
någons fosterföräldrar fosterföräldrar till någon
foster­föräldrarna får ersättning av den kommun som placerat barnet
belagt sedan 1749