publicerad: 2021  
foster fostret, plural foster, bestämd plural fostren
fostr·et
substantiv
fos´ter
befruktat ägg som ut­vecklas i liv­modern hos kvinna el. dägg­djurs­hona
JFR embryo
fosterdiagnostik; fosterrörelse; fosterutveckling
ett full­gånget foster; debatten om forskning på aborterade foster
äv. bildligt om (intellektuell) produkt
ett foster av hans sjuka fantasi
belagt sedan 1613; jfr fornsvenska foster 'fostring (i sammansättn.); av­komma'; gemensamt germanskt ord, besläktat med föda