publicerad: 2021  
gälda gäldade gäldat, perfekt particip ibland gulden
verb
gäl`da
något ålderdomligt ersätta genom betalning, gen­tjänst eller dylikt
gälda något (med något)
hon ålades att gälda kostnaderna; gälda gott med ont
äv. bildligt, sär­skilt i ett ut­tryck
långa år fick gälda vad stunden brutit
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform goldin (perfekt particip), övrig runform kalt (pret.), fornsvenska giälda, giälla 'betala'; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till gäld, 1gälla 1, gilla, gille, giltig; umgälla
gäldagäldande