publicerad: 2021  
inkörning in­körningen
in|­kör·ning·en
substantiv
in`körning
försiktig an­vändning i begynnelse­skede av maskin, vid drift
inkörning (av något)
belagt sedan 1850