publicerad: 2021  
intubation intubationen intubationer
in·tub·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
in­förande av rör, tub eller kanyl i en kropps­kanal t.ex. i luft­strupen för åstad­kommande av fri luft­väg
intubation (av något) (i något)
belagt sedan 1932; bildn. till tub