SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rnväg substantiv ~en ~ar järn|­väg·enspår­bundet system för (längre) transporter av gods eller passagerare trafik.JFRcohyponymspårvägcohyponymtunnelbana järnvägsnättransport på järnväg är minst tre gånger energi­snålare än landsvägs­transportvirket fraktas nu­mera per järnväglandets industriella upp­byggnad handikappas av de dåliga järnvägarnaäv. mer konkret om själva bananjärnvägskorsningen smal­spårig järnvägjärnvägen går rakt genom sam­hälletäv. om före­tag som driver så­dan trafikhon är an­ställd vid järnvägenibl. särsk. med tanke på färd­medletkortet gäller ock­så för järnvägresor med järnvägibl. med tanke på själva tåg­förbindelsenjärnvägsdödjärnvägen är nu­mera ned­lagdsedan 1808efter fra. chemin de fer med samma betydelse