publicerad: 2021  
kodein kodeinet
kode·in·et
substantiv
kodei´n
smärt­stillande och host­dämpande medel som fram­ställs ur morfin
lång­varig an­vändning av kodein kan vara vane­bildande
belagt sedan 1910; av franska codéine med samma betydelse; av grek. ko´deia 'vallmo(knopp)'